Tennis- of padelbaan reserveren? Houd het sportief

31 maart 2023


We zijn super blij met de uitbreiding van het aantal leden en het enthousiasme om te spelen! Dit zorgt tegelijkertijd ook dat er drukte ontstaat bij het reserveren van de banen, met name bij padel. Daarom hieronder een verduidelijking van de algemene regels omtrent het reserveren van de banen.

  • Het is niet toegestaan om onder de naam van een ander te (laten) reserveren. Het kan voorkomen dat iemand op het laatste moment niet kan aansluiten. Als dan een ander lid deze plaats inneemt, is dat geen probleem. Je dient dit wel te veranderen in de reservering. Het is niet toegestaan dat er iemand aansluit die geen lid is van de vereniging.
  • Mocht je onverhoopt niet kunnen spelen terwijl je wel een baan hebt gereserveerd, dan dien je deze reservering z.s.m. te annuleren, zodat anderen kunnen spelen. Tevens voorkom je hiermee dat de verlichting onnodig brandt.
  • Leden die overdag in de gelegenheid zijn om te spelen worden verzocht zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

Vanuit het bestuur zijn de volgende maatregelen genomen om de drukte te spreiden en de banen toegankelijk te houden voor de leden:

  • Je kunt 1 x per dag op afstand, via de ClubApp en site, een baan reserveren.
  • Als lid mag je maximaal 5 keer per jaar iemand introduceren. Er kan maximaal 1 persoon per keer geïntroduceerd worden. Dit kan enkel doordeweeks tot 17:00 uur en in het weekend vanaf 14:00 uur.
  • Ook niet-leden kunnen een baan huren, maar dat kan enkel doordeweeks tot 17:00 uur en na 21:00 uur en in het weekend vanaf 14:00 uur.   

Aanspreken en melden
Helaas ontvangen we regelmatig berichten dat de regels omtrent het afhangen niet worden nageleefd. Dit leidt tot benadeling van de leden. Iedereen betaalt contributie en wenst gebruik te kunnen maken van de faciliteiten. Binnen een vereniging houd je rekening met elkaar. Als bestuur vertrouwen we op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leden. Concreet verwachten we het volgende:

  • Mocht onverhoopt een baan voor jou zijn gereserveerd zonder jouw toestemming (je ontvangt bij elke reservering een mail), dan is het belangrijk om degene die de reservering heeft geplaatst hier direct op aan te spreken en de reservering te annuleren.
  • Mocht je op een baan naast je zien dat de spelers op het veld niet corresponderen met de gemaakte reservering, is het belangrijk om de personen hierop aan te spreken. Als het gaat om niet-leden (niet zijnde 1 introducé) kun je zelfs vragen of ze de baan willen verlaten.
  • Onjuist gebruik dien je te melden bij het bestuur via [email protected]. Graag ontvangen wij een naam van het betreffende lid dat aanwezig was of op wiens naam de reservering was geplaatst.  

Vanuit het bestuur wordt een gesprek gevoerd met de betreffende persoon en volgt een waarschuwing. Bij een volgende constatering zal een passende sanctie volgen. We hopen dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de regels naleeft. 

Voor elkaar en met elkaar! Een sportief voorjaar gewenst! 

Nieuwscategorieën