TPV De Hopbel is geprivatiseerd

26 mei 2023


Onze club is geprivatiseerd. Een afvaardiging van het bestuur bekrachtigde dit woensdag 24 mei bij de notaris. Met deze privatisering heeft de gemeente Meierijstad haar taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan onze vereniging.

De privatisering was een langgekoesterde wens van zowel TPV De Hopbel als de gemeente Meierijstad. Frans van de Meerendonk ( voorzitter a.i.) is blij met de beweging die al een paar jaar geleden in gang gezet is en in december 2021 tot een akkoord geleid heeft. ‘Officieus opereert de vereniging al sinds 1 januari 2022 als zijnde geprivatiseerd, maar de officiële afronding heeft dus vandaag plaatsgevonden middels ondertekening van de akte van erfpacht. We bezitten, dankzij de inzet van vele leden, een prachtige accommodatie en ik ben er van overtuigd dat we als vereniging nog vele mooie jaren tegemoet gaan en dat we naast de lusten ook de lasten kunnen dragen die de privatisering met zich meebrengt.’

Grote ‘ons-gevoel’
Ook Marcel den Otter (accommodatie beheer) is positief over de privatisering. ‘De samenwerking met de gemeente betreffende het onderhoud was heel prettig. Maar nu we het heft in eigen handen hebben, hebben we meer vrijheden. De verantwoordelijkheden voor het onderhoud liggen nu helemaal bij de club en haar leden. En dat is geen probleem. De Hopbel staat bekend om het grote ‘ons-gevoel’ met veel enthousiaste leden die zich al bezighouden met het onderhoud van de banen, paviljoen en het groen op ons sportpark. Ook bij de aanleg van de padelbanen waren veel vrijwilligers actief.

De privatisering valt samen met het 40-jarig bestaan van onze club: een mooie mijlpaal waar we op 1 juli uitgebreid bij stil staan en zullen vieren. We zien de toekomst met veel plezier tegemoet: we zijn een gezonde en onafhankelijke club! 

Nieuwscategorieën