Lid worden?

Nieuwe leden zijn bij onze Tennis- en Padelvereniging altijd welkom.
Je kunt je direct aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen.

Contributies
De contributiebedragen voor leden vanaf 1 januari 2024 zijn als volgt vastgesteld:

  • Minior: (tot het kalenderjaar waarin mijn kind 10 wordt). €35,00 p.j.
  • Junior: (tot het kalenderjaar waarin mijn kind 18 wordt). €70,00 p.j.
  • Senioren: (vanaf het jaar dat men 18 jaar wordt of ouder) €140,00 p.j.
  • Donateur: €25,00 p.j.

In 2024 heeft de vereniging speciale aanbiedingen

  • Jong Senior (tot het kalenderjaar waarin men 24 wordt) € 105,00 per jaar
  • Familietarief (indien de totale jaarcontributie per woonadres de € 350,00 per jaar overstijgt) € 350,00 per woonadres

Note: de Algemene Leden Vergadering (ALV) kan de vaststelling van contributie herzien.

Het lidmaatschap start op de eerste van de volgende maand na het aanmelden bij de ledenadministratie. De contributie wordt via automatische incasso van je bankrekening afgeschreven. Je krijgt daarbij de keuze om het volledig in april te laten afschrijven of in 2 termijnen in april en oktober.

Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen te zijn. Het lidmaatschap vervalt dan per 1 januari van het volgende jaar.

Om misverstanden te voorkomen krijgt je dan altijd een bevestiging zodat je weet dat het bericht bij ons is aangekomen en wij de gegevens verder in onze administratie kunnen verwerken en ook aan de KNLTB kunnen doorgeven.

Heb je geen bevestiging gekregen om een of andere reden? Neem dan contact op met de ledenadministratie om alsnog deze bevestiging te krijgen, anders blijf je gewoon lid en blijf je contributie verschuldigd.

Contact met de ledenadministratie klik hier.

Inschrijfformulier_TPV_de_Hopbel_2024_actie.pdf