Vertrouwenspersoon

We werken aan een veilige vereniging zoals dat door het NOC*NSF voorgesteld wordt. In dat traject zit ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Binnen onze vereniging is er 1 vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Dat is Mariëtte van de Greef.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard.
Je kunt denken aan:
grensoverschrijdend gedrag
seksuele intimidatie,
pesten, discriminatie,
belediging,
bedreiging,
mishandeling.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen TPV De Hopbel. De vertrouwenscontactpersoon kan op de inhoud van de gesprekken door het bestuur en/of leden niet worden aangesproken!

De vertrouwenscontactpersoon kun je benaderen via het volgende mailadres [email protected]