Lidmaatschap

01 november 2023


Je bent altijd welkom bij onze Tennis- en Padelvereniging.
Bij het invullen van het digitale inschrijfformulier kan je kiezen uit verschillende lidmaatschapsvormen.
Ook is het mogelijk om de papieren versie met machtiging in te vullen. Deze kan je onder deze pagina downloaden.
 
Als je nu lid wil worden gaat je lidmaatschap in zodra je een bevestiging hebt gekregen van de ledenadministratie. De contributie wordt naar rato verrekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand over de rest van dit kalenderjaar.
 
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Wil men het lidmaatschap beëindigen, dan dient men dit vóór 1 december schriftelijk of digitaal door te geven aan de ledenadministratie. Pas na bevestiging van deze zal het lidmaatschap beëindigd worden. Mocht men deze toch niet ontvangen dan dient men zelf contact op te nemen met de ledenadministratie.

Opzeggingen die na 1 december 2023 binnenkomen, daar zal het lidmaatschap op 31 december 2024 beëindigd worden. Men blijft dan contributie verschuldigd over het gehele jaar! Men kan dan wél het gehele jaar blijven tennissen/padellen.
 
-
 
Persoonlijke gegevens van onze actieve leden, die nodig zijn voor de vereniging worden centraal beheerd door de ledenadministratie. Het is noodzakelijk dat deze actueel en acuraat zijn.
Zijn er wijzigingen van je naam, adres, telefoonnummer, e-mail of bankgegevens? Dan graag deze doorgeven via [email protected].

Inschrijfformulier_TPV_de_Hopbel_2024_actie.pdf

Nieuwscategorieën