Highlights van de ledenvergadering (ALV)

20 april 2024


Heb je de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 19 maart gemist? Geen nood: wij zetten de belangrijkste onderwerpen voor je op een rij. Zo ben je weer helemaal op de hoogte. Wist je dat zelfs de burgemeester Kees van Rooij langs kwam?

Allereerst willen we alle leden die aanwezig waren, bedanken voor hun tijd en betrokkenheid. De ALV was druk bezocht: maar liefst 100 leden namen deel. Hieronder vind je puntsgewijs de belangrijkste besproken onderwerpen.

Jaarverslag 2023
Vol trots is het jaarverslag 2023 gepresenteerd. Lees het hier terug. Alle lof, waardering en een grote dank voor de vele vrijwilligers die alle activiteiten hebben georganiseerd en gerealiseerd.

Gedragsregels
Nieuwe gedragsregels zijn vastgesteld. Je vindt ze op onze website.  

72 uur vooraf reserveren blijft van kracht
Na stemming van de leden blijft het reserveren van een baan 72 uur vooraf mogelijk (opgenomen in de nieuwe gedragsregels). Wel het dringende verzoek om de reservering te annuleren als je verhinderd bent.

We zijn financieel gezond
We hebben 2023 neutraal afgesloten en volgens de begroting van 2024 is er ruimte om te investeren. Omdat we er financieel goed voorstaan wordt de contributie voor 2024 niet verhoogd.   

Praat mee over de toekomst van TPV De Hopbel
Om de kernwaarden van onze vereniging vast te leggen en om te bepalen waar we in investeren, nodigen we leden uit voor een bijeenkomst. Meld je aan om mee te denken over onze toekomst: wat kenmerkt onze vereniging, welke ontwikkelingen verwachten we, hoe ziet onze vereniging er over 10 jaar uit? Kom woensdag 22 mei om 19.30 uur naar de bijeenkomst in het paviljoen en laat je stem horen!

Benoemingen
Frans van de Meerendonk is afgetreden als bestuurslid en benoemd als erelid TPV de Hopbel. Lees het hele bericht op deze pagina. Rob Vorstenbosch en Nicole van Waes zijn benoemd als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit: Brenda van Waes (voorzitter), Nicole van Waes (secretaris), Wim van Bokhoven (penningmeester), Marcel den Otter (accommodatie beheer), Kim van Engeland (jeugd), Meike Boersma (technische commissie) en Rob Vorstenbosch (sponsoring). Adviseurs van het bestuur zijn: Kim van Dijk (adviseur communicatie – PR) en Paul Schoenmakers (algemeen adviseur). 

Toegangssyteem wordt vernieuwd
Leden die lid zijn geworden na 1 januari 2024 ontvangen z.s.m. een toegangspasje van de vereniging. Zij ontvangen nu een pincode, omdat de  KNLTB is gestopt met uitdelen van pasjes. Bestaande KNLTB-pasjes blijven geldig en worden enkel bij schade of verlies vervangen.

Inrichting bardiensten
Het huidige bardienstsysteem op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet. Zoals jullie misschien hebben gemerkt zijn de berichtgevingen hierover aangepast met als doel meer leden bereid te vinden om een bardienst te draaien. Deel je ideeën om het aantal vrijwilligers uit te breiden door een mail te sturen naar [email protected].

Marcel kreeg een lintje!
Marcel den Otter is benoemd tot lid in de Oranje-Nassau. Lees het hele bericht op de website. 

Vragen? Stel ze per mail
Door het abrupte einde van de ALV vanwege de benoeming van Marcel, is er geen ruimte geweest voor het stellen van vragen. Daarom nodigen we alle leden uit, dus ook degenen die niet bij de ALV aanwezig waren. om vragen of opmerkingen of goede ideeën om onze vereniging te versterken, te sturen naar:  [email protected].   

 


Marcel den Otter werd door de Burgemeester verrast

De voorzittershamer werd overgedragen

 

 

Nieuwscategorieën